Hoppa till huvudinnehåll

Tips & Tricks

Få ut mer av frontBook

linjaler

Linjalerna

En viktig funktion är linjalerna som gör att du kan dra in hjälplinjer för att enklare ”snappa” din bildbox eller textbox mot, allt för att få ett proffsigt resultat.

Alternativet ”lås placering” innebär att bilderna snappar sig på plats mot hjälplinjerna.

Den röda linjen i ytterkanten på varje sida visar ”säkerhetsmarginalen” och du ska inte lägga viktig information utanför den för då kan den beskäras i vår skärsmån (såvida du inte önskar utfallande bild, för då ska bilden gå utanför kanten)

mappar

Förberedelse, ett av de viktigaste momenten!

Om du gör ett bra förarbete, lägger dina bilder i olika mappar efter olika kategorier i din bok, då gör du det mycket lättare för dig när du väl ska bygga boken. Du kan ladda in bilderna som mappar och de kan visas som kategorier i bildkolumnen, och blir då betydligt mer överskådliga.

Om det är viktigt att bilderna hamnar i en specifik ordning så är det lättaste att namnge alla filer i en ordningsföljd innan import till frontBook, då kan man sedan väldigt snabbt skapa en bok via autoflöde.

mellanrum

Autoflöde

Funktionen autoflöde använder befintliga sidmallar för att skapa ett automatiserat bildflöde på sidorna, den fungerar inte utan sidmallar. Det är viktigt att gå igenom och granska samtliga sidor i projektet efter att man använt autoflöde, eftersom vissa bilder kommer att beskäras.

Funktionen kan användas på två sätt:

1. Om man använder sig av en produkt med förgjorda sidor så kommer autoflöde att ta de bilder som finns i bildlistan
i den ordning de sorterats och placera ut dem på sidorna, tills antingen bilderna eller sidorna tar slut. Funktionen försöker att placera bilderna efter orientering i den mån det går.

2. Om man använder en produkt med tomam sidor men med sparade sidmallar så kommer funktionen att räkna antalet bilder i bildlistan, därefter beräknar den vilka mallar som kan användas för att försöka få plats med alla bilder på de sidor som finns i boken. Sedan slumpar den ut de mallarna på sidorna för att skapa en variation bland uppslagen.

Autoflöde är att smidigt verktyg för att skapa en bok väldigt snabbt!

rutnät

Rutnätet

Börja alltid med att ställa in rutnätet (grid), det gör du under menyn ”Visa”. 10 mm mellan huvudnätet och 4 linjer mellan dem känns lagom att arbeta med. Väljer du röd färg så syns rutorna bra, men du kan välja den färg som passar dig.

Det värde du anger här är även det avstånd dina bilder flyttas med piltangenterna. Det vill säga 10/4 = 2,5. Alltså kommer bilden att flyttas 2,5 mm i önskad riktning med varje knapptryckning. Observera att detta bara fungerar med rutnätet synligt.

Du kan välja att visa rutnätet hela tiden eller bara när du rör ett objekt på sidan, det ställer du in under ”visa/rutnät”.

Alternativet ”lås placering” innebär att bilderna ”snappar” eller fäster sig på plats mot rutnätet.

Bild- eller textboxen snappar alltid på ovan- och vänsterkanten.

Snappa

Lås till sidartiklar

Under menyn ”Visa” finns även ett alternativ som heter ”Lås placering till sidartiklar”, detta innebär att en artikel även snappar mot andra artiklar. Det kan vara väldigt användbart när man vill få två objekt att ligga kloss an mot varandra.

mellanrum

Mellanrum

På ett mycket enkelt och exakt sätt kan du placera framförallt bilder så att de får samma mellanrum mellan bilderna.

Då markerar du två bilder, högerklickar på någon av dem, väljer ”justera/skapa mellanrum” och därefter ”skapa mellanrum mellan artiklar…”. Det kan du göra både vertikalt och horisontellt.

flytta

Skifta bild

Om du håller vänster musknapp nere några sekunder över en bild så får du en miniatyr som du kan dra till en annan bildbox. Då byter du innehållet i dessa boxar.

flytta

Flytta bild i box

Om du håller musen över en bild och håller ned ”Alt” på tangentbordet så blir muspekaren till en hand och du kan nu dra runt bilden i sin box.

skala

Skala och beskär

Genom att dubbelklicka på din bild så får du upp bilden i en ny ruta där du kan beskära din bild proportionellt. Om du önskar andra proportioner så måste du först ändra bildboxens sidor.

sidmall

Spara sidmallar

Om du skapat sidor med flera bilder, kanske med exakta mått och linjerade kanter, då kan du lätt spara mallen för att använda den på flera andra sidor-

omdisponera

Lägga till och ta bort sidor

Genom menyn ”Sida” kan du enkelt lägga till och ta bort sidor ur ditt projekt. Notera att olika format endast kan beställas i olika jämna intervall, detta framgår när man lägger till eller tar bort sidor.

Infoga lägger till sidor före det markerade uppslaget
Lägg till lägger till sidor i slutet av boken
Duplicera skapar en kopia av markerat uppslag
Ta bort raderar markerat uppslag

 

Hård pärm minsta antal sidor 24
Hård pärm högsta antal sidor 200
Mjuk pärm minsta antal sidor 24
Mjuk pärm högsta antal sidor 100
omdisponera

Omdisponera uppslag

Under ”sida/omdisponera sidor…” kan du fritt flytta dina uppslag till annan plats i boken.

Korrekt utfall
1. Korrekt utfall
Felaktigt utfall

2. Felaktigt utfall

Felaktigt utfall

2. Felaktigt utfall
Korrekt utfall
3. God marginal
Korrekt utfall
4. Dålig marginal mot bokrygg

Utfall / skärsmån / bleed

1. Sidorna i våra böcker har två millimeters utfall, detta markeras av ett rött fält på sidorna. Utfallet eller skärsmånen är en del av boken som sedan skärs bort i produktionen. Utanför denna markering lägger man bara bilder eller annan grafik som skall gå ända ut till kanten av boken, dvs utfallande grafik.
2. Om man vill ha utfallande grafik så är det viktigt att man då fyller skärsmånen hela vägen, den marginalen behövs i produktionen för att garantera ett korrekt resultat. Annars är det risk att det blir strimmor kvar av bakgrunden efter nedskärning.
3. God praxis är även att lämna några millimeters marginal utöver detta för objekt som man inte vill skall riskera att beskäras eller hamna för nära kanten. Nedskärningen av slutprodukten kan variera något inom små marginaler och risken är annars att resultatet känns skevt eller hopklämt. Vi rekommenderar en marginal på 5 – 10 millimeter till skärsmånen, detta gäller även för text.
4. Undvik att ha viktiga delar av bilder eller annan grafik in mot mitten av boken. Vi har skapat ett produktionssätt som alltid försöker att ”stjäla” så lite som möjligt grafik som läggs in mot mitten, men viss beskärning kan alltid ske. Det ligger i böckers natur så att säga. Denna problematik symboliseras i programmet av en övertoning mot bokryggen.
korrektur
korrektur

Förhandagranskning och korrektur

För att veta att din bok kommer att levereras till dig precis som du har tänkt dig så bör man alltid förhandsgranska sitt projekt innan man beställer.

Som produkten ser ut i korrektur kommer den att tryckas!

För ett enklare korrektur på skärmen klicka på korrekturknappen.

För ett något mer avancerat korrektur kan man välja menyn ”Fil/Skapa korrektur”

byta produkt

Byta produkt

Om man av någon anledning sitter med ett påbörjat projekt och kommer på att man vill byta produkt, så kan man göra detta genom att klicka på ”Byt produkt”.

Till exempel kanske man vill ha omslag till sin hårda pärm men valt utan.

Observera att man endast kan byta produkt inom samma proportioner, det vill säga från fyrkantig till fyrkantig, eller från liggande till liggande format.

byta färg på pärm

Byta färg på hård pärm

Man kan välja att byta färg på våra hårda pärmar.

Observera att man väljer detta i kassan när man beställer sin bok

Solidaritet med Ukraina

I solidaritet med folket i Ukraina och krigets offer.
Stöd Svenska Journalistförbundets insamlingsfond för journalister och mediearbetare i Ukraina. Till SJF insamlingsfond