Hoppa till huvudinnehåll

ICC-profiler

Kontroll genom standardisering

När du fotograferat eller skannat bilder och tittar på dem på bildskärmen så ser det kanske bra ut, även när du skriver ut bilden.

Problemet uppstår först när du skriver ut bilden hos din kompis eller när du skickat bilden via mail och kompisen frågar om skogen verkligen har den färgen.

Varje kamera, skanner eller skrivare läser informationen från din bildfil på sitt eget sätt. Det är vanligtvis inte så stor skillnad men ibland kan resultatet bli katastrofalt dåligt. Det är ungefär som om alla delar i bildkedjan talar olika språk och då är det lätt att missförstånd uppstår när översättningen sker för att alla skall förstå vad som menas.

Färgstyrning med ICC-profiler

 

Be tolv personer köpa en ljusröd färg och du får förmodligen tolv olika färger. Om du istället ber personerna köpa en Coca-Cola-röd färg så kommer förmodligen alla tolv färgerna att ligga mycket nära varandra. Vi måste skapa någon form av referens. Detta gör en ICC-profil. Det är en instruktion hur en skanner, skrivare eller bildskärm översätter informationen så att bilderna blir lika överallt, både i Säffle och i Australien.

Här en liknelse som gör det enklare att förstå vad en ICC-profil gör.

Om du liknar din skrivare vid en brödrost så vet du att perfekt rostade skivor med just det brödet får du i din egen brödrost på 3 min 45 se. Om du byter till ett annat sorts bröd ( läs: byte av papperskvalité i skrivaren ) så blir rostningen bäst på 3 min 10 sek. Denna kunskap motsvarar en ICC-profil, en instruktion att när du byter till det första brödet så skall du ställa in brödrosten på 3 min 45 sek.

Färgstyrning med ICC-profiler

 

Om du nu skall rosta ditt bröd på ett antal olika brödrostar ( läs: skriva ut dina bilder på en massa olika skrivare ) och börjar med 3 min 45 sek som du vet blir bäst med ditt bröd ( läs: papper ) på din brödrost ( läs: skrivare ) så får du förmodligen ett resultat som detta:

Färgstyrning med ICC-profiler

 

Vi har nu tagit reda på vilka villkor som gäller för att alla brödrostar (läs: skrivare) skall lämna samma resultat. Det kallas att profilera en enhet. Du får en ICC-profil som du använder till varje skrivare, skanner eller bildskärm för att få samma resultat.

 

För att ha full kontroll måste det följaktligen finnas en ICC-profil för varje utskriftspapper och skrivare, dessutom anpassad till den färgrymd som bilden har, vanligen sRGB men även AdobeRGB som är en något större färgrymd än sRGB.

För att framställa en ICC-profil skriver vi ut en bildfil med kända färger och mäter med en spektrofotometer skillnaden mellan den förväntade färgen och utskriftsfärgen. Tänk på brödrosten. De mätvärden vi får, läses in i ett program som skapar ICC-profilen.

Färgstyrning med ICC-profiler

 

52

Så här många ICC-profiler hanterar Crimson i sitt dagliga arbetsflöde:

Färgstyrning med ICC-profiler

Crimson har en ICC-profil som du kan använda för att “softproofa” på din bildskärm. Med det menas att du simulerar hur din bild kommer att se ut när du beställer från Crimson. Som du förstår av tidigare resonemang så kommer detta inte att fungera fullt ut eftersom bildskärm och färgkopia har olika färgomfång. Du kan dock få en god bild om vissa färger blir konstiga. Och har du en noggrant kalibrerad bildskärm så är det lättare att bedöma hur ljus eller mörk kopian kommer att bli.

Om du klickar på länken här nedan så kommer du till en sida som beskriver var du lägger profilen och hur du ställer in Photoshop för att använda den.

Ladda hem ICC-profil

 

 

 

Solidaritet med Ukraina

I solidaritet med folket i Ukraina och krigets offer.
Stöd Svenska Journalistförbundets insamlingsfond för journalister och mediearbetare i Ukraina. Till SJF insamlingsfond