Kalibrering

Vill du lita på din bildskärm bör du först testa den.

För att få bästa möjliga återgivning måste du kalibrera den på ett korrekt sätt. Här visar vi några av de verktyg som finns.