Hoppa till huvudinnehåll

Leveransvillkor

Crimson tar med största omsorg och efter bästa förmåga hand om allt inkommet material. Skulle film eller original skadas eller förkomma inom företaget ersätter Crimson efter branschnormen: ”Grundregler för bildhantering”. Värdet på en oframkallad eller framkallad filmrulle beräknas vara upp till 1000 kronor och lös bladfilm, negativ, dia eller papperskopia upp till 300 kronor. Skulle värdet överstiga detta belopp måste vår personal informeras vid inlämningen, och vårt pris för att handha filmen eller originalet sättas i procentuell proportion till detta värde.

(Undantag från ovanstående är vid framkallning av 220-film, som på grund av sina egenskaper alltid är mer riskfylld, och där Crimson inte tar ansvar för eventuella skador som kan uppkomma vid processerna.)

Med original avses endast det eller de original som inlämnats för att bearbetas. Affärsförbindelsen bygger dock på ett ömsesidigt förtroende.

För att vi ska få en möjlighet till rättelse måste all reklamation ske inom 8 dagar efter leverans och den reklamerade varan skall återlämnas i sin helhet. Det är kundens ansvar att snarast efter leveransen granska produkten. Det är kundens ansvar att lämna den tidsmarginal för beställningen som möjliggör för Crimson att kunna utföra reklamationen. Detta gäller för alla leveranser men är särskilt viktig med bilder som levereras med post eller annat transportsätt där själva transporthanteringen kan skada produkterna.

Crimson bekostar transport av omgjort material med samma transportsätt som det ursprungliga. Crimson ansvarar ej för eventuell efterbearbetning som utförts på det reklamerade materialet. Godkänd reklamation behandlas alltid express.

Dior som lämnas in monterade i ram eller passepartout returneras omonterade om ingen annan överenskommelse gjorts.

Observera att ångerrätten vid distansköp inte gäller för varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål, dvs dina bilder eller böcker: ”När ångerrätten inte gäller…. Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel” (källa: Konsumentverket, Hallå konsument 2016

Det går inte att återlämna bilder som är beställda på webben, eftersom det är från egna personliga original och går inte att säljas vidare till någon annan. Därför är det viktigt att kontrollera alla inställningar innan beställningen bekräftas. Vårt system är fullständigt automatiserat och bilderna exponeras omedelbart efter det att beställningen är bekräftad och vi kan aldrig i förväg bedöma kvalitén. För manuell kontroll har vi särskilda manuella tjänster.

Ångerrätt av medföljande ram (lagerprodukt). Om du inte är nöjd med din medföljande ram så har du rätt att returnera ramen/ramarna inom 14 dagar från att du mottagit beställningen. Meddelande om retur måste inkomma via mail innan ångerfristen löpt ut. Beställaren ansvarar för att varan emballeras och returneras i sin originalförpackning. Om varan inte är emballerad på ett aktsamt sätt och sedan skadas i returfrakten kommer ingen återbetalning utgå för varan. Returkostnaden/fraktkostnaden på 69 kr tillfaller beställaren för retur av hela eller delar av en beställning. Återbetalning sker inom fem arbetsdagar från att vi mottagit returen. Returkostnaden dras i samband med återbetalning. Ångerrätt enligt distansavtalslagen gäller inte företag.

Om valt leveranssätt är ”Hämtas” och betalsätt ”Kontant”, då fakturerar vi automatiskt ordern om den inte är uthämtad efter 2 månader.

Frakt debiteras till självkostnadspris på alla leveranser med post eller annat transportmedel. Emballage debiteras till självkostnadspris. Undantaget är våra webbtjänster med kortbetalning inom Sverige.

Crimson tar fullt ansvar för transport enligt ovan som av någon anledning kommit bort. Då avvaktar vi under 1 vecka och därefter söker vi försändelsen i 1 vecka. Om vi inte lyckas få försändelsen till vår kund inom dessa 2 veckor, då gör vi om bilderna helt på vår egen bekostnad. Dessa tidsmarginaler måste vi alltid ha, och därför är det på kundens ansvar att beställa bilder i så god tid att dessa marginaler uppfylls.

Crimson tar självklart ansvar för montering och laminering av bilder som Crimson producerat. Vid montering och laminering av bilder som producerats på annat håll, då ansvarar Crimson för montering och laminering, men aldrig för originalet. Vår efterbehandling sker helt på beställarens ansvar.

Vi fakturerar alltid separat i efterhand. Skulle betalning ske senare än fakturans förfallodag utgår dröjsmålsränta med för närvarande 8% över gällande diskonto. Detta är en transferering av den ränta du som kund tjänat på dröjsmålet på bekostnad av den ränta vi förlorat på densamma. Denna debitering sker helt automatiskt.

Planerar du tryck av böcker/trycksaker i en större upplaga för publik spridning/försäljning?
Om din fotobok/trycksak ska spridas till allmänheten är vi skyldiga att skicka in pliktexemplar till Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm (Lag 1993:1392). Pliktexemplar bekostas av beställaren och skickas in av Crimson. Vi vill gärna att du som kund håller en dialog med oss angående pliktexemplar innan eller efter beställning. Kontakta vår kundtjänst för mer information om vad som kan gälla för din beställning.

För upphovsrätten på allt material ansvarar beställaren.

Allt arbetsmaterial och mellanoriginal som framställts av Crimson tillhör Crimson om inte annat avtalats.

Aktuell prislista på vår hemsida ersätter alla tidigare och kan kontinuerligt förändras till innehåll och nivå.

Alla priser för manuella tjänster plus vår proffstjänst Prefix är exklusive moms.
Övriga webbtjänster vänder sig framförallt till våra konsumenter och är därför inklusive moms.

 

 

Solidaritet med Ukraina

I solidaritet med folket i Ukraina och krigets offer.
Stöd Svenska Journalistförbundets insamlingsfond för journalister och mediearbetare i Ukraina. Till SJF insamlingsfond